Trường Mẫu giáo Hoa Sen

Cập nhật lúc: 04:29 04/01/2012

 

 

Trường Mẫu giáo Hoa Sen

- Năm thành lập: 1986

- Địa chỉ: Buôn MBlớt, xã Ea Bông

- Điện thoại: 05003.635.287

 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hiền

- Năm sinh: 1971

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.650.585: Di động: 01665.713.858

  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Oanh

- Năm sinh: 1982

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non

- Điện thoại:  Di động: 0965 888 773

 

  Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lệ Nga

- Năm sinh: 1980

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non

- Điện thoại:  Di động: 0905405389