Trường Mầm non Hoa Hồng

Cập nhật lúc: 04:57 04/01/2012

 

Trường Mầm non Hoa Hồng
- Năm thành lập: 2005
- Địa chỉ:  Thôn Ea Brinh, xã Băng ADrênh
- Điện thoại: 05003.651.055
Hiệu trưởng: Lê Thị Kim Hương
- Năm sinh: 1967
- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.635.391; Di động: 0986.784.827
 
Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mến Thương
- Năm sinh: 1986
- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.635.391; Di động: 0974 997 141
 
 Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
- Năm sinh: 1990
- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Di động: 0972694197