Trưởng phòng: Võ Trung Dũng
Năm sinh: 1963
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Toán
Chuyên ngành: Sư phạm Toán học
Chỉ đạo chung mọi hoạt động của ngành; 
Bí thư Chi bộ Phòng GD&ĐT, chỉ đạo công tác Đảng trong chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Chỉ đạo các công tác: Tổ chức cán bộ, thanh tra, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, ứng dụng CNTT, xã hội hóa giáo dục.
Điện thoại:               Di động: 0989813999                ;               cố định: 0262 3665 859
Email: trungdung09@gmail.com;  vtdung01@yahoo.com
   
Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Cúc Hoa
Năm sinh: 1970
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học
Phụ trách và chỉ đạo công tác: 
chuyên môn bậc Mầm non, Giáo dục dân tộc, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, công tác Thi đua - Khen thưởng
Điện thoại:                      Di động: 09782637037;                   Cố định: 0262 3637 499
Email: hoangthicuchoa@yahoo.com.vn
   
Phó Trưởng phòng: Trương Văn Kiên
Năm sinh: 1975
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh
Phụ trách và chỉ đạo công tác: Chuyên môn bậc THCS; Công tác KĐCL và trường chuẩn quốc gia ở các trường THCS;  Giáo dục Ngoài giờ lên lớp; Công tác GDTX; Trung tâm HTCĐ, Công tác khuyến học; Công nghệ thông tin; Công tác pháp chế...
Điện thoại:        Di động: 0982.008.218;        Cố định: 0262 3637 369    Hộp thư công vụ: kientv@krongana.daklak.gov.vn
    
Bộ phận Chuyên môn: Hoàng Nguyên Tân
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
Chuyên ngành: Tiểu học
Phụ trách: Phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học, công tác Giáo dục dân tộc, Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;
Công tác bàn giao chất lượng của ngành.
Điện thoại:   Di động: 0983348116;       cố định: 0262 3637 691    
 Email: hoangtanpgd@gmail.com
  
  Bộ phận chuyên môn: Nguyễn Thúy Uyên Linh
  Năm sinh: 1979
  Chức vụ: Chuyên viên 
  Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm 
  Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non 
  Phụ trách chuyên môn bậc học Mầm non.
  Phụ trách các nội dung liên quan đến chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, công tác tuyển sinh bậc học MN
  Điện thoại:        Di động: 0943 106 078;      cố định: 0262 3637 075   Email: uyenlinhnguyen1979@gmail.com
  
 
 Bộ phận TĐKT - CNTT: Lương Chí
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành:  Toán
Phụ trách: Bậc học THCS; Phụ trách Thi đua - Khen thưởng và CNTT toàn ngành.
Điện thoại: Di động: 0934 808029; cố định: 0262 3637 499         Email:  luongchildc@gmail.com
 
Bộ phận Hoạt động GDNGLL: Nguyễn Thanh Hưng
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
Chuyên ngành: Tiểu học
Phụ trách các hoạt động:  Giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chấtY tế học đường
Đoàn – Đội, phụ trách công tác thư viện, thiết bị.
Điện thoại: Di động: 0906 411 788; cố định: 0262 3635 691     Email:  hungpgd79@gmail.com
 
Bộ phận Giáo dục thường xuyên: Trương Quốc Toản
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
Chuyên ngành: Sư phạm Toán - Tin
Phụ trách các hoạt động: Phổ cập giáo dục; Trung tâm học tập cộng đồng; Khuyến học; Hướng nghiệp...
Điện thoại:    Di động: 0984949569;    Cố định: 0262 3637 016    
 Email:  toanctdk07@gmail.com
                     Bộ phận Tài vụ:       Lữ Thành Trương

Năm sinh: 1963

Chức vụ: Kế toán

Trình độ đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Phụ trách: Công tác Tài vụ của ngành.

Điện thoại: Di động: 0982 620 101; Cố định: 0262 3637 075         

Hộp thư công vụ: truonglt@krongana.daklak.gov.vn

 

 
Bộ phận Văn thư: H Juôn Niê Siêng
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp văn thư
Chuyên ngành: Văn thư
Phụ trách: Công tác văn thư lưu trữ
Điện thoại: Di động: 
 0363 243 642;       cố định: 0262 3637 016     Email: Juonniesieng@gmail.com
THƯ VIỆN ẢNH