Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”

Cập nhật lúc: 10:17 24/10/2023

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”

Xem Thể lệ tại đây: https://tinyurl.com/2ys8evhz

Quét mã QR để tham gia Cuộc thi: https://tinyurl.com/5ej7fsvu

Poster của Cuộc thi: https://tinyurl.com/ycyh37bf