Biểu dương 104 gia đình hiếu học tiêu biểu

Cập nhật lúc: 14:53 09/09/2017

Ngày 10/6/2016, Hội Khuyến học thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình hiếu học tiêu biểu. Về dự hội nghị có Ông Lưu Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

 

Ngày 10/6/2016, Hội Khuyến học thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình hiếu học tiêu biểu. Về dự hội nghị có Ông Lưu Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Ông Lưu Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong 03 năm qua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình học tập và biểu dương gia đình hiếu học” ở thành phố đã được chú trọng thực hiện thông qua nhiều hình thức , như: triển khai thí điểm mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”; phổ biến rộng rãi 03 tiêu chí gia đình hiếu học để các gia đình đăng ký thực hiện; tổ chức các hội nghị biểu dương gia đình hiếu học cấp xã, các hình thức tổ chức khuyến học được đa dạng hóa thông qua các chi hội đồng hương, các giáo xứ, nhà chùa. Toàn thành phố đã có 11.805 gia đình hiếu học. Trong đó, có 397 hộ được công nhận gia đình hiếu học tiêu biểu cấp thành phố.

Việc thực hiện tốt các phong trào hoạt động khuyến học đã góp phần không nhỏ vào công tác giáo dục của thành phố. Ông bà, cha mẹ đã nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của tri thức đối với tương lai con trẻ, có định hướng, phương pháp giáo dục để con em chăm ngoan, học giỏi. Việc tôn vinh những gia đình học tập luôn trở thành nguồn động viên và là tấm gương cho các gia đình khác. Qua đó, thành phố đã có thêm nhiều gia đình vượt khó, chống lại bệnh tật để cho con em được học tập, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều em đã có trình độ cao, tay nghề giỏi.

Tại hội nghị, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đã trao giấy chứng nhận và biểu dương 104 gia đình hiếu học tiêu biểu. Đây chính là những hạt nhân nòng cốt trong cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, góp phần đưa các hoạt động khuyến học mở rộng và đạt hiệu quả cao hơn.

Các gia đình hiếu học tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị

Đinh Nga