Dự thảo Kế hoạch tăng cường sử dụng văn bản điện tử và triển khai áp dụng chữ ký số trong các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Krông Ana từ năm 2018

Cập nhật lúc: 21:38 28/12/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • 28122017164703_QUYET_DINH_UBND_HUYEN.doc Tải về
Dự thảo Kế hoạch tăng cường sử dụng văn bản điện tử và triển khai áp dụng chữ ký số trong các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Krông Ana từ năm 2018