Lễ chào cờ và bài hát Quốc ca

Ở tất cả mọi quốc gia, lễ chào cờ và hát Quốc ca luôn là một nghi thức thiêng liêng nhất bởi đó là biểu tượng của mỗi dân tộc, gắn liền với lịch sử, vận mệnh, ý chí, khát vọng của dân tộc ấy. Mỗi con người đứng nghiêm trang trong lễ chào cờ, cất vang âm hưởng hào hùng của bài hát Quốc ca đều có một cảm xúc thật đặc biệt, đó là khi tâm hồn mình hòa quyện cùng hồn thiêng sông núi để cảm nhận rõ hơn lòng yêu nước chảy trong huyết quản, khắc sâu hơn ý thức trách nhiệm công dân của mỗi người.
THƯ VIỆN ẢNH