Quyết định UBND tỉnh Đắk Lắk Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 22:31 11/06/2023

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%201027%20UBND%20TINH%20DM%20SGK%20LOP%208.pdf Tải về
Quyết định UBND tỉnh Đắk Lắk Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk