Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 6122 /BGDĐT-TĐKT Về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
THƯ VIỆN ẢNH