Trường Mầm non Krông Ana

Cập nhật lúc: 04:51 04/01/2012

 

 

Trường Mầm non Krông Ana
- Năm thành lập: 1991
- Địa chỉ: Tổ dân phố I, thị trấn Buôn Trấp
- Điện thoại: 05003.665.528 - 05003.637.738
 
Hiệu trưởng: Lê Thị Hường
- Năm sinh: 1964
- Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.637.637; Di động: 0935.287.563
 
 
Phó hiệu trưởng: Phan Thị Hoàn
- Năm sinh: 1969
- Trình độ đào tạo: Trung học Sư phạm
- Chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng: 0500.3637.334; Di động: 0973.537.784
 
 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hằng
- Năm sinh: 1972
- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
- Chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng: 0500 3665 009; Di động: 01665008678