Trường Mầm non Cư Pang

Cập nhật lúc: 20:18 28/05/2015

  

Trường Mầm non Cư Pang
 - Năm thành lập: 2014
- Địa chỉ: Buôn Knul, xã Ea Bông
- Điện thoại: 0500 3635 287
 
Hiệu trưởng: Lê Thị Hạnh Viên
- Năm sinh: 1965
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng: 05003650612; Di động: 0905 120 518
 
 
 Phó hiệu trưởng: H Ni Niê
- Năm sinh: 1985
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại:  Di động: 0977198240
 
Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phi
- Năm sinh: 1965
- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.665.712; Di động: 0975.007.520