Trường Mầm non Hoa Pơ Lang

Cập nhật lúc: 04:49 04/01/2012

 

Trường Mầm nonHoa Pơ Lang
- Năm thành lập: 1998
- Địa chỉ: Buôn Dur 1, xã Dur Kmăn
- Điện thoại: 05006.513.767 - 05006.508.879
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuân Nhi
- Năm sinh: 1971
- Trình độ đào tạo: Trung học Sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Di động: 0934 781 699
 
Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ba
- Năm sinh: 1966
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng:  05003.635.734; Di động: 01683.441.994
 
Phó hiệu trưởng: Trần Thị Nguyệt
- Năm sinh: 1987
- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non
- Điện thoại: Nhà riêng:  ; Di động: 01683797148