Trường Mầm non Sơn Ca

Cập nhật lúc: 04:55 04/01/2012

 

 

Trường Mầm non Sơn Ca

- Năm thành lập: 2009

- Địa chỉ: Thôn Drây Sáp, xã Drây Sáp

- Điện thoại: 05003.654.605

 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Long

- Năm sinh: 1969

- Trình độ đào tạo: Trung học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Di động: 01688.580.849

 Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Lợi

- Năm sinh: 1987

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Di động: 905651987

 Phó Hiệu trưởng: Trương Thị Hạnh

- Năm sinh: 1971

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Nhà riêng:05003638873  ; Di động: 01661997991