Trường Mầm non Ea Tung

Cập nhật lúc: 04:53 04/01/2012

 

 

Trường Mầm non Ea Tung

- Năm thành lập: 1992

- Địa chỉ: Thôn Ea Tung, xã Ea Na

- Điện thoại: 05003.638.023

 

 Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuyến

- Năm sinh: 1967  

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.665.110; Di động: 0946.439.939

 

 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hóa

- Năm sinh: 1982

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non

- Điện thoại nhà riêng: 05003.; Di động: 0975.357.997

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Châu

- Năm sinh: 1971

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non

- Di động: 01633950134