Trường Mẫu giáo Họa Mi

Cập nhật lúc: 03:38 29/12/2011

 

Trường Mẫu giáo Họa Mi

- Năm thành lập: 1987 - Địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Điền

- Điện thoại: 05003.630.020

  

 Hiệu trưởng: Trần Thị Thu Huyên

- Năm sinh: 1965

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.630.036: Di động: 0978.809.869

 


 Phó hiệu trưởng: Lê Thị Hằng

- Năm sinh: 1970

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Nhà riêng: : 05003.665.198; Di động: 01666.021.997

 

 
 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Trang

- Năm sinh: 1982

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Di động: 0905 087 922