Trường Mẫu giáo Hoa Cúc

Cập nhật lúc: 11:04 29/12/2011

 

 

 

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc

 

- Năm thành lập: 1995

- Địa chỉ: 151 Hùng Vương, tổ dân phố 2, thị Trấn Buôn Trấp

- Điện thoại: 05003.637.969

 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thịnh

- Năm sinh: 1966

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.637.898; Di động: 0973.808.121

 Phó hiệu trưởng: Văn Thị Thủy

- Năm sinh: 1982

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại:  Di động: 0974997229

 Phó hiệu trưởng: Đặng Thị Ngọc Nhài

- Năm sinh: 1984

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại:  Di động: 0911460768