Trường Mẫu giáo Ea Na

Cập nhật lúc: 04:46 04/01/2012

 

 

Trường Mẫu giáo Ea Na

- Năm thành lập: 1984

- Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Ea Na

- Điện thoại: 05002.213.237

 Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Loan

- Năm sinh: 1968

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành:  Giáo dục Mầm non

- Điện thoại nhà riêng: 05003. : Di động: 0985.145.568

  

 Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Mến

- Năm sinh: 1984

- Trình độ đào tạo: Trung học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Di động: 0944 770 884

 

 Phó hiệu trưởng: H' Dung Niê

- Năm sinh: 1985

- Trình độ đào tạo: Trung học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại NR: 05003638540      Di động: 0972501323