Trường Mẫu giáo Bình Minh

Cập nhật lúc: 04:39 04/01/2012

 

 

Trường Mẫu giáo Bình Minh

- Năm thành lập: 1999

- Địa chỉ: Buôn Tuôr A, xã Dray Sáp

- Điện thoại: 05003.638.940

 

 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thúy

- Năm sinh: 1970

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.665.433; Di động: 01676.567.747

 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phương Nam

- Năm sinh: 1987

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: Di động: 0972.807.179