Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Cập nhật lúc: 07:00 21/04/2012

 

 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

- Năm thành lập:

- Địa chỉ: Buôn Mlớt, xã Ea Bông

- Điện thoại: 05003.650.518

 


 Hiệu trưởng: Thái Thị Hoài Thu

- Năm sinh: 1974

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại  Di động: 01687.160.276

 

 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thành Đạt

- Năm sinh: 1967

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Di động: 0975007067


 Phó hiệu trưởng: Trần Thị Thỏa

- Năm sinh: 1972

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: Di động: 01667775788