Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Cập nhật lúc: 07:05 21/04/2012

 

 

 

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

- Năm thành lập: 1995

- Địa chỉ: Thôn 1, xã Quảng Điền

- Điện thoại: 05003.630.006

 

 

 Hiệu trưởng: Lê Công Khôi

- Năm sinh: 1969

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Điện thoại: Nhà riêng: 05003.630.139; Di động: 0987.308.793

 

 Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Thu  Thuỷ

- Năm sinh: 1972

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.630.076; Di động: 01698.140.968  

 

Phó hiệu trưởng: Trương Quang Tịnh

- Năm sinh: 1976

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học 

- Điện thoại:  Di động: 0977 471 177