Trường Tiểu học Trần Phú

Cập nhật lúc: 07:02 21/04/2012

 

 

Trường Tiểu học Trần Phú

- Năm thành lập: 1986

- Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Buôn Trấp

- Điện thoại: 05003.637.218

 

 

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Năm sinh: 1972

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 01222564696

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Toan

- Năm sinh: 1964

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn

- Điện thoại nhà riêng: 05003.637.060; Điện thoại di động: 0935.826.838

 

 

Phó hiệu trưởng: Đinh Thị Minh Phượng

- Năm sinh: 1975

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học

- Điện thoại nhà riêng: 0500 363 5418; Điện thoại di động: 01238 482 882