Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Cập nhật lúc: 07:04 21/04/2012

 

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

- Năm thành lập: 1989

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Bình Hòa

- Điện thoại: 05003.630.034

 

 

 Hiệu trưởng: Võ Văn Tính

 - Năm sinh: 1971

 - Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

 - Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

 - Điện thoại nhà riêng: 05003.635.794; Điện thoại di động: 0968.122.94

 


Phó hiệu trưởng: Dương Thị Kim Lời

- Năm sinh: 1969

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học 

Điện thoại di động: 0985.063.006

 


Phó hiệu trưởng: Trần Thị Thuận

- Năm sinh: 1975

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học 

Điện thoại di động: 01669170916