Trường Tiểu học Krông Ana

Cập nhật lúc: 07:03 21/04/2012

 

 

Trường Tiểu học Krông Ana

- Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp

- Điện thoại: 05003637169

Hiệu trưởng: Lưu Xuân Lâm

- Năm sinh: 1964

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học

- Điện thoại nhà riêng: 05003.637.217; Điện thoại di động: 0972 973 777

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu

- Năm sinh: 1975

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học 

- Điện thoại nhà riêng: 05003.635.488; Điện thoại di động: 01695.129.329

 

Phó hiệu trưởng: Phạm Văn Hồng

- Năm sinh: 1973

- Trình độ đào tạo: Cao đằng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học 

Điện thoại di động: 01688499637