Trường Tiểu học Phan Bội Châu

Cập nhật lúc: 07:03 21/04/2012

 

 

Trường Tiểu học Phan Bội Châu

- Năm thành lập: 1989

- Địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn Buôn Trấp

- Điện thoại: 05003.637.081


Hiệu trưởng: Trần Thị Hoa

- Năm sinh: 1967

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại nhà riêng: 05003.637.477; Điện thoại di động: 01686.072.037

    

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Minh Tâm

- Năm sinh: 1973

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại nhà riêng: 05003.635.485; Điện thoại di động: