Trường Tiểu học Tình Thương

Cập nhật lúc: 06:57 21/04/2012

 

Trường Tiểu học Tình Thương

- Năm thành lập: 1994

- Địa chỉ: Buôn Tuôr A, xã Dray Sap

- Điện thoại: 05003.638.740

 

 

Hiệu trưởng: Phạm Văn Liên

- Năm sinh: 1958

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn

- Điện thoại nhà riêng: 05003.638.538; Điện thoại di động: 0974.502.929

 

Phó hiệu trưởng: Doãn Thị Hồng Thiên

- Năm sinh: 1973

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học 

- Điện thoại nhà riêng: 05003.; Điện thoại di động: 0933.144.813