Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Cập nhật lúc: 07:00 21/04/2012

 

 

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

- Năm thành lập:

- Địa chỉ: Thôn Hoà Trung, xã Ea Bông

- Điện thoại: 05003.650.552

 

 

 Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh Thuỷ

- Năm sinh: 1967

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.; Di động: 01686.618.998

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Tâm

- Năm sinh: 1977

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.650.827; Di động: 01688.745.239