Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Cập nhật lúc: 07:02 21/04/2012

 

 

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

- Năm thành lập: 1983

- Địa chỉ: Thôn Quỳnh Tân 2, thị trấn Buôn Trấp

- Điện thoại: 05003.637.346

 

 Hiệu trưởng: Đặng Thị Thơ

- Năm sinh: 1972

- Trình độ đào tạo: Cao Đẳng

- Chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học

- Điện thoại nhà riêng: 0500 363 5450.; Điện thoại di động:  01667.886.308

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hường

- Năm sinh: 1972

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Điện thoại di động: 0169 458 4937

 

Phó hiệu trưởng: Bùi Văn Huấn

- Năm sinh: 1973

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

Điện thoại di động: 01668951079