Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

Cập nhật lúc: 06:57 21/04/2012

 

 

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

- Năm thành lập:

- Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Ea Na

- Điện thoại: 05003.638.579

 

 Hiệu trưởng: Đỗ Thị Vinh

- Năm sinh: 1969

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại nhà riêng: 05003.638.632; Điện thoại di động: 0935.750.632

 

 Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vui

- Năm sinh: 1973

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.638.485; Di động: 0974.759.675

 

 Phó hiệu trưởng: Lưu Thị Sen

- Năm sinh: 1967

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

 Di động: 0946014676