Trường Tiểu học Ea Bông

Cập nhật lúc: 06:59 21/04/2012

 

 

Trường Tiểu học Ea Bông

- Năm thành lập: 1995

- Địa chỉ: Buôn Knul , xã Ea Bông

- Điện thoại: 05002.223.198

 

 

 Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xinh

- Năm sinh: 1968

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.650.513; Di động: 01698.245.335

 

 Phó hiệu trưởng: Trần Năng Hiếu

- Năm sinh: 1974

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: Nhà riêng: 05002.244.009.; Di động: 0979.721.974