Một số kinh nghiệm của hiệu trưởng trong việc huy động

Tác giả: Lê Thị Qúy, Hiệu trưởng trường TH Krông Ana. Kết quả đạt giải A cấp huyện năm học 2009-2010

Một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn

Tác giả: Lê Thị Hằng Giáo viên trường Mầm non Krông Ana Kết quả: Đạt giải A cấp huyện nămhọc 2009-2010

Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non có tổ chức ăn bán trú

Tác giả: Lê Thị Kim Hương Hiệu trưởng trường Mầm non Krông Ana Kết quả: đạt giải A cấp huyện năm học 2009-2010

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Mầm non

Tác giả: Nguyễn Văn Nhẫn Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang Kết quả: Đạt giải A cấp huyện năm học 2019-2010

Sáng kiến kinh nghiệm bậc học mầm non năm học 2014 - 2015

Sáng kiến kinh nghiệm bậc học mầm non năm học 2014 - 2015
THƯ VIỆN ẢNH