Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non có tổ chức ăn bán trú

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 201142021948Quanly__Lethikimhuong_MamnonKrongana.doc Tải về
Tác giả: Lê Thị Kim Hương Hiệu trưởng trường Mầm non Krông Ana Kết quả: đạt giải A cấp huyện năm học 2009-2010
Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non có tổ chức ăn bán trú