Công văn của Sở Nội vụ Đắk Lắk về việc xét duyệt sáng kiến trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

Cập nhật lúc: 13:48 23/12/2015