Một số kinh nghiệm của hiệu trưởng trong việc huy động

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 20114202251Quanly_Lethiquy_THKrongana.doc Tải về
Tác giả: Lê Thị Qúy, Hiệu trưởng trường TH Krông Ana. Kết quả đạt giải A cấp huyện năm học 2009-2010
Một số kinh nghiệm của hiệu trưởng trong việc huy động