Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Mầm non

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 201141834949Quan ly_Nguyenvannhan_MaugiaoHoapolang.doc Tải về
Tác giả: Nguyễn Văn Nhẫn Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang Kết quả: Đạt giải A cấp huyện năm học 2019-2010
Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên Mầm non