Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển về Hội thảo Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Cập nhật lúc: 21:41 08/11/2015