Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS 3.0 dành cho cấp Tiểu học

Cập nhật lúc: 09:42 30/09/2015

  • Tệp tin đính kèm:

  • HDSD TIEU HOC.rar Tải về

1. Dành cho Cán bộ được cấp quyền quản trị 2. Dành cho Giáo viên bộ môn3. Dành cho Giáo viên chủ nhiệm