Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ bảng tương tác ActivInspire

Cập nhật lúc: 13:58 21/08/2015

PHẦN 1PHẦN 2PHẦN 3PHẦN 4

 


PHẦN 5PHẦN 6

 


PHẦN 7


 


Hướng dẫn sử dụng máy chiếu vật thể