Trường THCS Nguyễn Trãi

Cập nhật lúc: 07:15 21/04/2012

Trường THCS Nguyễn Trãi

- Năm thành lập:  1989

- Địa chỉ:  Thôn Tân Lập, xã Ea Na

- Điện thoại: 05003.638.503

 

Hiệu trưởng: Quách Văn Hải

- Năm sinh: 1964

- Trình độ đào tạo: Đại học  Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Điện thoại di động:  0903530220

 

 

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Mai

- Năm sinh:1974

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh 

- Điện thoại nhà riêng: 05003.638.172; Điện thoại di động: 01662.333.880

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Phú

- Năm sinh: 1966

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Toán 

Điện thoại di động: 0948243474