Trường THCS Lương Thế Vinh

Cập nhật lúc: 07:18 21/04/2012

 

Trường THCS Lương Thế Vinh

- Năm thành lập: 1998

- Địa chỉ: Thôn Quỳnh Tân 2, Thị trấn Buôn Trấp

- Điện thoại: 05003.637.337

 

  Hiệu trưởng: Lê Thị Bảo Thi

- Năm sinh: 1984

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Hóa học

- Điện thoại di động: 0913211717

Phó hiệu trưởng: Phạm Thế Trường

- Năm sinh: 1980

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Địa lý

Điện thoại di động: 0939112796