Trường THCS Buôn Trấp

Cập nhật lúc: 07:18 21/04/2012

 

 

Trường THCS Buôn Trấp

- Năm thành lập: 1996

- Địa chỉ: 59 Chu Văn An, tổ dân phố 7, thị trấn Buôn Trấp

- Điện thoại: 05003.635.239

 Hiệu trưởng: Trương Văn Kiên

- Năm sinh: 1975

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

- Điện thoại: Nhà riêng: 05002.223.137; Di động: 0982.008.218 

 

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Anh

- Năm sinh: 1976

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh

- Điện thoại nhà riêng: 05003.637.721; Điện thoại di động: 0968097376


 Phó hiệu trưởng: Lê Đăng Hà

- Năm sinh: 1979

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sinh học Ngữ Văn

-Điện thoại di động: 0984345930