Trường THCS Lê Đình Chinh

Cập nhật lúc: 07:19 21/04/2012

Trường THCS Lê Đình Chinh

 

- Năm thành lập: 1988

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Điền

- Điện thoại:05003.630.019

 Hiệu trưởng: Tăng Thị Xuân Vân Nga

 Năm sinh: 1978

 Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

 Chuyên ngành: Sư phạm tiếng Anh

 Điện thoại nhà riêng: 05003.630.065; Điện thoại di động: 0983009817

 Phó hiệu trưởng: Đặng Văn Sơn

 Năm sinh: 1979

 Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

 Chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử

 Điện thoại nhà riêng 05003.635.428; Điện thoại di động: 0935037370