Trường THCS Dur Kmăn

Cập nhật lúc: 07:14 21/04/2012

Trường THCS Dur Kmăn

- Năm thành lập: 1999

- Địa chỉ: Buôn Dur , xã Dur Kmăl

- Điện thoại: 05003.651.229

 

Hiệu trưởng: Trần Quang Đạt

- Năm sinh: 1978

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sinh học Sinh học

- Điện thoại nhà riêng: 05003.665.522; Điện thoại di động: 0974.724.477

 

Phó hiệu trưởng: Cao Thị Thịnh

- Năm sinh: 1966

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Toán 

- Điện thoại nhà riêng: 05003.635.457; Điện thoại di động: 01666.997.457