Trường THCS Băng ADrênh

Cập nhật lúc: 07:13 21/04/2012

 

Trường THCS Băng ADrênh

- Năm thành lập: 2008

- Địa chỉ: Thôn Ea Bring, xã Băng ADrênh

- Điện thoại: 05003.651.212

 

 Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hoà

- Năm sinh: 1965

- Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm

- Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học

- Điện thoại: Nhà riêng: 05003.637.586; Di động: 0905.196.979

 

  Phó hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn

- Năm sinh: 1984

- Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm

- Chuyên ngành: Toán

- Điện thoại Di động:0973261414