Hướng dẫn 1348/HDLN/GDĐT-NV

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 201112261657HD_1348.zip Tải về
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng GD-ĐT thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố
Hướng dẫn 1348/HDLN/GDĐT-NV