Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới

Cập nhật lúc: 08:46 07/03/2013

  • Tệp tin đính kèm:

  • 201293105647Thu_CTN.zip Tải về
Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới