Phần mềm tư liệu môn Lịch sử lớp 4 và lớp 5

Phần mềm Tư liệu môn Lịch sử lớp 4 và lớp 5 đạt Giải A trong Cuộc thi đồ dùng dạy học cấp Tiểu học năm học 2014-2015 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Phần mềm được trưng bày tại Triển lãm các thành tự giáo dục Đắk Lắk giai đoạn1975 - 2015.


 Tải phần mềm tại đây


Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 cấp Tiểu học

Ngày 19 tháng 8 năm 2011, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011 cấp Tiểu học.
THƯ VIỆN ẢNH