Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học

Cập nhật lúc: 22:59 07/09/2016

  • Tệp tin đính kèm:

  • Dự thảo 1 TT sua doiTT30 ngay 26.8.2016 (C19h).docx Tải về
Bấm vào nút Hiện/Ẩn để xem dự thảo 
>