Kế hoạch, tiến độ thời gian của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana

Cập nhật lúc: 22:23 26/07/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH87%20ngay%2020%20thang%207.pdf Tải về
Kế hoạch, tiến độ thời gian của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana
Kế hoạch, tiến độ thời gian của UBND huyện về xét tuyển đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đồng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước trên địa bàn huyện Krông Ana