Công văn rà soát giáo viên hợp đồng trước 31/12/2015 vướng mắc vị trí tuyển dụng

Cập nhật lúc: 11:47 19/08/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Copy%20of%20BIEU%20DINH%20KEM.pdf Tải về
  • Copy%20of%20CONG%20VAN%20RA%20SOAT%20TRUONG%20HOP%20VUNG%20MAC%20TRONG%20CONG%20TAC%20XET%20TUYEN%20DAC%20CACH.pdf Tải về
  • Cong%20van%201508%20SNV.pdf Tải về
Công văn rà soát giáo viên hợp đồng trước 31/12/2015 vướng mắc vị trí tuyển dụng

Công văn rà soát giáo viên hợp đồng trước 31/12/2015 vướng mắc vị trí tuyển dụng