Về việc hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021

Cập nhật lúc: 09:12 09/10/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • C%C3%B4ng%20v%C4%83n_huong_ung_cuoc_thi_tam_guong_tam_huyet_-_sang_tao_trong_hoc_va_lam_theo_loi_Bac_lan_thu_IV.pdf Tải về
Về việc hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021.

Về việc hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021.